BulsinkPlant is dealer van Innogreen. Zij ontwikkelen organische meststoffen en bodemverbeteraars van hoge kwaliteit voor de professionele groene sector. De producten zijn NL-Greenlabel gecertificeerd en veilig en duurzaam in gebruik.

De producten van Innogreen sturen aan op samenwerking tussen de bodem en planten en kenmerken zich door hun organische samenstelling, langdurige werking en toevoegingen op maat zoals bodemleven, organische stof, zeewier en andere stimulanten. Het natuurlijke proces op gang brengen, in stand houden en/of versterken is daarbij het doel.

De bemestings- en bodemverbeteringsproducten van Innogreen zijn te verkrijgen via BulsinkPlant. Naast meststoffen voor de border als BioBasis en Agrimix en meststoffen voor het gazon GrasZó en Mosvrij gazon mix worden ook de bodemverbeteraars veel toegepast. Met BioBodem wordt nuttig bodemleven geënt en Structuur Actief is als aan- en verplantgrond te gebruiken. Zo wordt een gezonde bodem gecreëerd en uitval en inboet beperkt!

Neem contact met ons op voor meer informatie.